rowe- Gmina Rokitno

O gminie

Gmina Rokitno

położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Sąsiadami gminy są: Gmina Terespol, Gmina Janów Podlaski, Gmina Zalesie, Gmina Biała Podlaska. Powierzchnia gminy wynosi 140,8 km2. Na przestrzeni dziejów obecny teren gminy Rokitno wielokrotnie zmieniał przynależność administracyjną. W1520 roku Zygmunt Stary wyodrębnił województwo podlaskie z województwa trockiego, w obrębie którego znalazło się Rokitno. Po kolejnym podziale w roku 1566 interesujący nas obszar znalazł się w województwie brzeskim. W 1807 roku Podlasie uległo kolejnemu podziałowi, w wyniku, którego część wschodnia weszła w skład państwa rosyjskiego, a część zachodnia została włączona do Księstwa Warszawskiego, zaś w 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1932 roku zlikwidowano powiat konstantynowski, przyłączając jego część wschodnią do bialskiego, a zachodnią do siedleckiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Gmina Rokitno liczyła 4.688 mieszkańców. Jej teren podzielony był na 11 gromad. W wyniku reformy administracyjnej w roku 1975 Polska została podzielona na 49 województw. W ten sposób Gmina Rokitno znalazła się w granicach województwa bialskopodlaskiego. Taki stan utrzymał się do dnia 1 stycznia 1999 r., kiedy to kolejna reforma włączyła obszar gminy do reaktywowanego powiatu bialskiego w województwie lubelskim.

Herbem Gminy Rokitno jest wierzba z krzyżem. Wierzba nawiązuje do nazwy miejscowej siedziby Gminy Rokitno. Rokitno należy do grupy „nazw mówiących": rokita - gatunek krzewu z rodzaju wierzby, stąd też wybór głównego elementu herbu. Krzyż, upamiętnia śmierć trzynastu unitów - dziś Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Krwawe wydarzenia, jakie rozegrały się w styczniu 1874 r. w Pratulinie, stale przypominają o skomplikowanych stosunkach wyznaniowych, jakie w przeszłości panowały na tym terenie.

Obecnie gmina podzielona jest na 17 sołectw: Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Derło, Hołodnica, Klonownica Duża, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Olszyn, Pokinianka, Pratulin, Rokitno, Rokitno Kolonia, Zaczopki, Zaczopki Kolonia.

Gmina Rokitno posiada wspaniałe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Niepowtarzalny krajobraz znajduje się w dolinie rzeki Bug, gdzie ciągnie się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu" oraz Europejska Sieć Ekologiczna NATURA2000. Na uwagę zasługuje również:

- Cieleśnica PGR - zespół pałacowo-parkowy (pałac, oranżeria, park) z XIX w.

- Pratulin - Kościół Parafialny pw. św. Piotra i Pawła z 1838 r. gdzie znajdują się relikwie Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, którzy zginęli w obronie miejscowej świątyni w styczniu 1874 r., także cmentarz unicki z krzyżem kamiennym oraz muzeum Męczenników Podlaskich, mieszczące się w drewnianym kościele z XVIII w.

- Klonownica Duża - Kościół Parafialny p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty ufundowany przez Stanisława Serwińskiego i jego żonę Salomeę w 1851 r. oraz cmentarz unicki.

- Kołczyn - Kaplica Cmentarna p.w. Św. Anny z poł. XIX w.

- Rokitno - drewniany Kościół Parafialny rzymsko-katolicki p.w. Św. Trójcy wybudowany w 1859 r. w stylu bizantyjskim (dawna cerkiew unicka) i cmentarz wojenny w lesie „Serwin" z okresu I wojny światowej, założony w 191 b r. (miejsce spoczynku ok. 50 żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich).

- Zaczopki - cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1915 r., zlokalizowany na wzniesieniu w pobliżu miejscowości (spoczywa tu 83 żołnierzy niemieckich i kilku rosyjskich).