rowe- Gmina Rokitno

Kolektory słoneczne

Opis kolektorów słonecznych

Energia promieni słonecznych nic nie kosztuje i wykorzystanie jej do przetworzenia w ciepło użytkowe  daje nam niepowtarzalną okazję korzystania z darmowego paliwa, który to proces można przeprowadzić za pomocą kolektorów słonecznych i systemów solarnych. Dodatkowo źródło ciepła czyli słońce jest zasobem niewyczerpalnym. Nie grozi więc nam, że „paliwa” zabraknie, a w czasach ocieplenia klimatu, co w ostatnich latach obserwujemy szczególnie w naszym kraju ilość promieniowania słonecznego będzie rosnąć. Duża część społeczeństwa dostrzegła praktyczno-ekonomiczne oszczędności, jakie zapewnia przyszłemu użytkownikowi “ekologiczna instalacja”. Dowodem tego są tysiące systemów zamontowanych przez inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Raz poczyniona inwestycja na stałe zniweluje koszty energetyczne dla danego obiektu. Początkowo poniesione nakłady bardzo szybko rekompensują się i pozwalają obniżyć koszty średnio nawet do ok. 70% oszczędności związanych z rocznymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rachunek ekonomiczny jest więc prosty – stałe oszczędności. Koszt instalacji słonecznej złożonej z kolektorów płaskich jest porównywalny z kosztem instalacji tradycyjnej. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że dalsza eksploatacja systemu z kolektorami prawie nic nie kosztuje, inwestycja szybko się zwraca. Właściwie zaprojektowana instalacja pozwala na wymierne korzyści, zapewnia koszty eksploatacji ograniczone do niezbędnego minimum i gwarantuje szybką amortyzację. Sprawia to, że sprzedaż systemów solarnych znacznie wzrasta z każdym rokiem. Kolektory słoneczne z powodzeniem można eksploatować przez co najmniej 20-30 lat z minimalną konserwacją okresową (przegląd i wymiana płynu solarnego). Szczególnie szybki zwrot kosztów następuje w przypadku montażu instalacji wielkopowierzchniowych. Instalacje takie powstają najczęściej w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepła wodę użytkową np. w instytucjach użyteczności publicznej: szpitalach, szkołach, pływalniach, uzdrowiskach czy ośrodkach pomocy społecznej.

Systemy solarne montowane są jako oddzielne systemy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ale także współpracują z kominkami z płaszczem wodnym, niskotemperaturowymi systemami grzewczymi (np. ogrzewaniem podłogowym), kotłami grzewczymi oraz pompami ciepła lub są wyposażane w grzałkę elektryczną zamontowaną w zasobniku. Systemy solarne można usytuować praktycznie wszędzie: na dachach obiektów, w ogródku na stelażach wolnostojących, jako panele ścienne czy jako zadaszenie werand.

Najważniejszą częścią instalacji grzewczej jest kolektor słoneczny. Przetwarza on energię słoneczną w ciepło ogrzewając  wodę użytkową, basenową oraz budynki w miesiącach przejściowych. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy (płyn solarny) do zbiornika wody użytkowej, w którym jest akumulowane. Efektywną pracą systemu steruje różnicowy regulator temperatury współpracujący z pompą obiegową.  .

Używając tego źródła energii oszczędza się paliwa kopalne, których ilość wciąż się zmniejsza i których używanie zanieczyszcza środowisko naturalne. Oszczędność pieniędzy i stanu środowiska – rzadkie i wyjątkowo opłacalne połączenie. Systemy solarne to przede wszystkim ekonomicznie wyrażona oszczędność poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania, prestiż a także ekologia dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Kolektory słoneczne mogą być stosowane praktycznie w każdym obiekcie mieszkalnym i niemieszkalnym, zarówno już istniejącym jak i nowobudowanym. Najkorzystniejsze warunki nasłonecznienia przypadają na okres od kwietnia do września, ale także w pozostałym okresie od jesieni do wiosny można liczyć na przynajmniej częściowe pokrycie potrzeb ciepła i wstępne podgrzanie np. ciepłej wody użytkowej.

Istnieje szereg argumentów przemawiających za celowością zastosowania kolektorów słonecznych. Spośród nich można wyodrębnić 3 ważne powody, które są wspólne dla wszystkich rodzajów budynków:

1) Zmniejszenie potrzeb cieplnych budynku i ograniczenie pracy głównego źródła ciepła

Potrzeby cieplne stanowią zdecydowanie największy udział w rocznym bilansie energetycznym budynku. Łącznie potrzeby cieplne ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią blisko 84% całkowitych rocznych potrzeb energetycznych. Tak więc to po stronie ciepła leży największy potencjał w poszukiwaniu oszczędności w budżecie domowych wydatków związanych z zakupem energii. Zastosowanie kolektorów słonecznych przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zużycia paliwa lub energii elektrycznej poprzez skrócenie czasu pracy kotła grzewczego, bądź też pompy ciepła.

 2) Najniższy koszt wytworzenia ciepła

Praca instalacji solarnej wymaga minimalnych nakładów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pompy obiegowej i sterownika. Praca pompy obiegu solarnego wiąże się z zużyciem około 10÷30 W energii elektrycznej. Najniższe koszty wytwarzania ciepła przez kolektory słoneczne, w praktyce mogą oznaczać np. najniższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Tak więc podgrzanie 300 litrów wody użytkowej od 10 do 45°C w przypadku instalacji solarnej będzie kosztowało kilka- a nawet kilkadziesiąt razy mniej niż z innego źródła ciepła.

3) Najwyższy efekt ekologiczny

Kolektory słoneczne należą do ścisłej czołówki urządzeń grzewczych pod względem efektu ekologicznego. Dotyczy to zarówno ich produkcji, jak i późniejszej utylizacji, ale przede wszystkim – bieżących efektów pracy. Nakłady energii i surowców na produkcję kolektora słonecznego zwracają się w okresie jego 2-3 lat eksploatacji. Po zakładanym minimum 25-letnim okresie eksploatacji, materiały z którego został zbudowany kolektor słoneczny można poddać recyclingowi. Praca instalacji solarnej wymaga minimalnego zużycia energii elektrycznej, a ograniczenie wytwarzania ciepła w budynku bezpośrednio ogranicza uciążliwą niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery, poprawiając lokalną jakość powietrza.

Lista kolektorów słonecznych Gminy Rokitno:

lp. Miejscowość Nr działki Ilość paneli
1 Cieleśnica 61 2
2 Cieleśnica 111/2 2
3 Cieleśnica 187/6 3
4 Cieleśnica 109/2 2
5 Cieleśnica 45/3 3
6 Cieleśnica 162/5 2
7 Cieleśnica 37/2 2
8 Cieleśnica 22/2, 23 2
9 Cieleśnica PGR 273/1 3
10 Derło 957 2
11 Derło 884 2
12 Derło 939/2 3
13 Derło 411, 412 2
14 Hołodnica 201/1, 202/1 2
15 Hołodnica 42 2
16 Hołodnica 224 3
17 Hołodnica 178, 179 2
18 Hołodnica  63 3
19 Klonownica Duża 199 3
20 Klonownica Duża 233 2
21 Klonownica Duża 192,193/2 2
22 Klonownica Duża 234 3
23 Klonownica Duża 282 2
24 Klonownica Duża  182 3
25 Klonownica Duża 168 2
26 Klonownica Duża  278/2 2
27 Klonownica Duża 207 4
28 Kołczyn 490 2
29 Kołczyn 254 2
30 Kołczyn 498 2
31 Kołczyn 3 2
32 Kołczyn Kolonia 349 3
33 Kołczyn Kolonia 530/1 2
34 Lipnica 582 2
35 Lipnica 84 2
36 Lipnica 132 2
37 Lipnica 15 2
38 Lipnica 41/2 2
39 Lipnica 163 3
40 Lipnica 73 3
41 Lipnica 599 2
42 Lipnica 596, 597 2
43 Lipnica 91 3
44 Lipnica 59 2
45 Lipnica 36 3
46 Lipnica 671 3
47 Lipnica 83 3
48 Lipnica 194/1 3
49 Lipnica 63 3
50 Lipnica 599 3
51 Lipnica 605/2 2
52 Lipnica 192 2
53 Lipnica 54 2
54 Lipnica 29 2
55 Lipnica 70 2
56 Michałki 35 3
57 Michałki 140/1, 140/2 2
58 Michałki 129 2
59 Michałki 83 2
60 Michałki 71 2
61 Michałki Kolonia 4 2
62 Michałki Kolonia 1/1 3
63 Michałki Kolonia 9 2
64 Michałki Kolonia 29/1 3
65 Olszyn 104 2
66 Olszyn 67/1 3
67 Olszyn 302 2
68 Olszyn 386 2
69 Olszyn 192/5 2
70 Olszyn 70 2
71 Olszyn 200 3
72 Olszyn 251 2
73 Olszyn 371/1 2
74 Olszyn 15/2 3
75 Pokinianka 218 2
76 Pratulin 237 2
77 Pratulin 201 2
78 Rokitno 511 3
79 Rokitno 117/1, 117/2 4
80 Rokitno 737 3
81 Rokitno 137 2
82 Rokitno 668 2
83 Rokitno 597 2
84 Rokitno 557 2
85 Rokitno 1194 2
86 Rokitno 95 2
87 Rokitno  384/2 3
88 Rokitno 570 3
89 Rokitno 167 2
90 Rokitno 128 2
91 Rokitno 1239 3
92 Rokitno 151 2
93 Rokitno 33/2 2
94 Rokitno 168 2
95 Rokitno 125, 126 2
96 Rokitno 688/4 2
97 Rokitno 383 2
98 Rokitno 172 3
99 Rokitno 82 3
100 Rokitno 1193 2
101 Rokitno 584, 585 2
102 Rokitno 546 2
103 Rokitno 389/2,390/4,391/5 2
104 Rokitno 364 2
105 Rokitno 1191 2
106 Rokitno 102/1 2
107 Rokitno 153 3
108 Rokitno 395/3 2
109 Rokitno Gajówka 1154/1 2
110 Rokitno Kolonia 43 2
111 Rokitno Kolonia 47 2
112 Rokitno Kolonia 58 2
113 Rokitno Kolonia 79 2
114 Zaczopki 138 2
115 Zaczopki 334 3
116 Zaczopki 336 2
117 Zaczopki 146 2
118 Zaczopki 325 2
119 Zaczopki 149 2
120 Zaczopki 324/1 2
121 Zaczopki Kolonia 389 Zaczopki 3
122 Zaczopki Kolonia 87 2
123 Zaczopki Kolonia 392 2
124 Zaczopki Kolonia 25 3